REGULAMIN pobytu w domkach CYPRYS i apartamentach KONWALIA

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00 a kończy o godz. 10:00 dnia następnego
 • Opłata za pobyt, przelewem w dniu przyjazdu.
 • W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, nie jest zwracana opłata za niewykorzystany okres
 • Cisza nocna obowiązuje między godz. 23:00 a 07:00 .
 • Osoby odwiedzające naszych Gości(konieczność poinformowania właściciela) proszone są o opuszczenie domków/apartamentów przed godz. 22.00,
 • Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość ośrodka,
 • Zakazuję się puszczania głośnej muzyki , zakłócającej spokój i wypoczynek innych gości,
 • Nie należy przenosić wyposażenia domków bez powiadomienia o tym właścicieli lub opiekuna ośrodka,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking jest niestrzeżony,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach,
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku ośrodka
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 • Ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe nie zezwala się na używanie w domkach grzejników i innych podobnych urządzeń,
 • W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Korzystanie z grilla w odległości co najmniej 2,5 metra od domku
 • Wydajemy tylko jeden klucz od obiektu.
 • Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu/apartamentu prosimy zamknąć domek/apartament oraz furtkę, bramę.
 • a terenie ośrodka odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub ich opiekunowie. W szczególności na placu zabaw proszę zachować szczególną ostrożność.
 • Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania
  nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.


Nieprzestrzeganie regulaminu grozi nakazem opuszczenia ośrodka.

Życzymy Państwu miłego pobytu

Kontakt

kontakt@karwiaostrowo.pl

Apartamenty Konwalia
Domki Cyprys
Copyright © Apartamenty konwalia - domki cyprys